DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Co miesiąc: inspirujące treści, promocje tylko dla czytających ;) i nasz autorski "Elementarz karmienia piersią".
POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Polityka prywatności

 

ZASADY OGÓLNE

Zapewniamy naszym Klientom pełną ochronę ich danych osobowych oraz poszanowanie prywatności.

Administratorem Danych Osobowych (dalej ADO) Klientów i Użytkowników Sklepu Karmię Cię jest Sprzedawca (tj. Wiktor Abramczyk Consulting, 02-087 Warszawa, al. Niepodległości 227/233 lok. 120, NIP 7282329831, Regon 363475963; adres e-mail: sklep@karmiecie.pl ).

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem strony www.karmiecie.pl przetwarzamy zgodnie z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia, tj. jedynie w celach realizacji umowy sprzedaży lub - po wyrażeniu odrębnej zgody przez Użytkownika - w celach marketingowych oraz zgodnie z wymogami ustawowymi. 

Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych mają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe, ma pełną możliwość bezpłatnego dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Jeżeli na stronie internetowej Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tych stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony przed udostępnieniem im swoich danych osobowych.

Materiały reklamowo-promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności Newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach wysyłanego Klientom, którzy wyraźnie potwierdzili chęć jego otrzymywania, klikając w przesłany przez nas link aktywacyjny. 

 

ZASADY SZCZEGÓŁOWE 

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę.

Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych (dalej ADO) w sklepie internetowym Karmię Cię (dalej www.karmiecie.pl), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Wiktor Abramczyk Consulting

Al. Niepodległości 227/233/120

02-087 Warszawa

NIP: 7282329831, REGON: 363475963

W www.karmiecie.pl nie wyznaczono inspektora danych osobowych.

 

II. System ochrony danych osobowych

ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

 1. Certyfikat SSL

 2. Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy czas, a na każde działania niezwiązane z realizacją umowy kupna-sprzedaży musisz wyrazić oddzielną zgodę.

 3. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych.

ADO tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 

III. Dane osobowe, cel i czas przechowywania

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta na www.karmiecie.pl, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia.

Zarejestrowany Klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany Klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać lub uzupełniać dane na https://www.karmiecie.pl.

W trakcie rejestracji prosimy o:

 1. imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;

 3. e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem z https://www.karmiecie.pl;

 4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

B. Złożenie zamówienie

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

 3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

 4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;

 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

 3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez www.karmiecie.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

 1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:

  1. DPD Polska SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000028368, NIP: 5260204110)

  2. Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000334972, NIP: 5250007313)

  3. lub innym firmom kurierskim, z którymi okazjonalnie współpracujemy

 2. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane, na które ma być wystawiony dokument sprzedaży, są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego:

  1. MJMB Biuro Rachunkowe z siedzibą w Warszawie (REGON: 146632563, NIP: 9521891957)

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez www.karmiecie.pl.

Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.

 

C. Marketing
W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe z www.karmiecie.pl

 

D. Korespondencja

W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, w formularzach odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji, dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane i nie będą przetwarzane.

Prosimy więc nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie prosimy i nie mających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku prawnego.

 

IV. Cookies - Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na www.karmiecie.pl

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta lub Użytkownika www.karmiecie.pl.

W ramach www.karmiecie.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

W ramach www.karmiecie.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach www.karmiecie.pl

 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach www.karmiecie.pl

 3. wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych www.karmiecie.pl

 4. funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta/Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu www.karmiecie.pl

 5. reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje, jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin na www.karmiecie.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak, to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

A. www.karmiecie.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta www.karmiecie.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z www.karmiecie.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na www.karmiecie.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji www.karmiecie.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w sekcji III Polityki Prywatności i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

www.karmiecie.pl korzysta z serwerów Home.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (KRS: 9521891957; NIP: 8522103252) i oprogramowania sklepowego ClickShop dostarczanego również przez Home.pl Sp. z o.o. Firma ta nie ma bezpośredniego dostępu do Twoich danych osobowych i nie przetwarza ich w żaden sposób.

 

B. www.karmiecie.pl (cookies)

www.karmiecie.pl wykorzystuje cookies do:

 1. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

 2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

 3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

 4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

 5. personalizowania wyglądu www.karmiecie.pl przez wyświetlanie produktów, które algorytm sklepu wskaże jako interesujące dla Ciebie w oparciu o produkty jakie kupiłeś, włożyłeś do koszyka, wyszukałeś w sklepie, a także ich autorów, producentów, kategorię – słowem produkty podobne, ale nigdy nie łączone bezpośrednio z Twoimi danymi osobowymi (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

 

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez https://www.karmiecie.pl

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w sekcji III Polityki Prywatności i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

 

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez www.karmiecie.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w sekcji III Polityki Prywatności i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

 

E. Cookies pochodzące z serwerów partnerów

www.karmiecie.pl korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej www.karmiecie.pl lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane.

www.karmiecie.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych, nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies.

www.karmiecie.pl wykorzystuje skrypty następujących partnerów:

1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA )

2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)

 

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów

www.karmiecie.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w www.karmiecie.pl linki do innych stron internetowych. www.karmiecie.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies

Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

 

 

VI. Przekazywanie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje ADO przekazywanie zebranych danych organom państwowym, www.karmiecie.pl dane takie udostępni.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

VII. Zmiana polityki prywatności

www.karmiecie.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania lub gdy zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie www.karmiecie.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail).

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem https://www.karmiecie.pl/polityka-prywatnosci .

 

VIII. Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

 1. odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 3. dostępu do danych osobowych;

 4. sprostowania lub usunięcia danych osobowych;

 5. przenoszenia danych osobowych;

 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

 

IX. Kontakt

www.karmiecie.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail sklep@karmiecie.pl

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail sklep@karmiecie.pl

 

 

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie dotyczące ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych, prosimy zgłaszać na adres sklep@karmiecie.pl bądź telefonicznie pod numerem 530 014 961.

do góry
Facebook Instagram
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl